metoda johansena

 

 

Metody pracy

 

 

 

 

 

 

 

 


Terapia słuchowa metodą Johansena skierowana jest do osób od niemowlęctwa do późnej dorosłości (nawet 100 lat), z różnorodnymi problemami, u których stwierdza się m. in.:

punktor

problemy szkolne

punktor

dysleksję

punktor

zaburzenia koncentracji uwagi

punktor

zaburzenia zachowania

punktor

trudności w czytaniu i pisaniu

punktor

opóźniony rozwój mowy

punktor

zespół Aspergera, ADHD

punktor

nadwrażliwość lub osłabiona wrażliwość na dźwięki

punktor

udary niedokrwienne

punktor

migreny

punktor

krótkotrwałą pamięć słuchową

punktor

zaburzenia głosu i mowy (twarde nastawienie głosowe, jąkanie, dyslalie…)

punktor

nieustaloną lateralizację słuchową

punktor

niedosłuch jednostronny, obustronny

punktor

trudności w uczeniu się języków obcych

punktor

(…)

Dobre słyszenie zależne jest od sprawności układu słuchowego, jak i od zdolności właściwego przetwarzania sygnałów słuchowych. Nawet dziecko które dobrze słyszy może mieć problemy z centralnym przetwarzaniem dźwięków. Do zaburzeń często dochodzi u dzieci, których dotyczy:

punktor

wcześniactwo,

punktor

niedotlenienie w czasie porodu,

punktor

urazy okołoporodowe,

punktor

stany zapalne mózgu i opon mózgowych,

punktor

urazy czaszkowo-mózgowe, częste zapalenia ucha środkowego,

punktor

częste sączkowanie uszu,

punktor

zbyt późne aparatowanie obwodowego uszkodzenia słuchu,

punktor

uwarunkowania genetyczne,

punktor

uszkodzenia toksyczne (…).

Diagnoza:

Terapeuci Johansen IAS są szkoleni tak, aby mogli wykonywać badania słuchu/słuchania oraz określić rodzaj zaburzeń i czy terapia u danego pacjenta jest wskazana. Diagnoza słuchu, uwagi słuchowej, lateralizacji, pozwala ustalić program terapii, która jest oparta na założeniu, że można rozwinąć umiejętność słuchania poprzez odpowiednią stymulację słuchową. Dzieję się to dzięki naturalnej plastyczności neuronalnej, czyli ciągłemu powstawaniu oraz rozwojowi nowych dróg nerwowych w mózgu odpowiedzialnych za słyszenie i mowę. Dzięki temu, że plastyczność neuronalna cechuje nie tylko dzieci, ale i dorosłych, wprowadzenie terapii Johansena możliwa jest na każdym etapie życia.

Terapia:

Na podstawie diagnozy przygotowywany jest indywidualny program stymulacji słuchowej w formie „specjalnie” skomponowanej muzyki, aby obejmować swoim zakresem różne niezbędne przy danej dysfunkcji częstotliwości. Wystarczy 10–15 minut słuchania w ciągu dnia, w szkole lub w domu, przez słuchawki zasłaniające całe uszy. Postępy terapii słuchu są cały czas monitorowane i kontrolowane co 4 do 8 tygodni (zależnie od wieku). Za każdym razem pacjent otrzymuje nową specjalnie dla niego przygotowaną płytę CD z programem terapeutycznym. Cały program stymulacji trwa ok. 6-10 miesięcy. Terapia obejmuje różne aspekty stymulacji muzycznej, wpływającej na połączenia mózgowe, które decydują o poprawności przetwarzania wewnętrznego. Kończy się poprzez stopniowe zmniejszanie liczby dni i czasu, który należy przeznaczać na słuchanie płyt.

Efekty terapii obejmują wpływ na różne zdolności i zachowania np.:

punktor

uwagę i koncentrację,

punktor

rozumienie mowy,

punktor

jasne wypowiedzi (zrozumiałe),

punktor

komunikację interpersonalną,

punktor

rozpoznawanie połączeń między fonemami a morfemami w prawidłowej pisowni,

punktor

łatwiejsze słuchanie ze zrozumieniem.

 

 

 

Strona główna   O nas   Oferta   Aktualności   Wczesne wspomaganie   Nasze przedszkole   Cennik   Kontakt