terapia funkcji wzrokowych

 

 

Metody pracy

 

 

 

 

 

 

 

 


Trudności z nauką czytania i pisania często spowodowane są zaburzeniami cech narządu wzroku. Bywają utożsamiane z dysleksją rozwojową, ponieważ objawy są zbliżone. Nieprawidłowości w obrębie cech narządu wzroku mogą powodować u dziecka:

punktor

słabą precyzję w ruchach rąk,

punktor

niechęć do układanek, rysowania , wycinania,

punktor

zaburzenia grafomotoryczne

punktor

problemy w opanowaniu techniki czytania.

W wielu przypadkach zaburzenia te współwystępują z dysfunkcjami w obrębie analizatora wzrokowego. Zaburzenia cech narządu wzroku negatywnie wpływają na rozwój i kształtowanie się percepcji wzrokowej a także na uwagą i pamięć wzrokową.

Badaniami funkcji wzrokowych powinny być objęte przede wszystkim dzieci:

punktor

od piątego roku życia,

punktor

z zagrożonych i patologicznych ciąż,

punktor

przedwcześnie urodzonych,

punktor

z obniżonym napięciem mięśniowym,

punktor

opóźnionym rozwojem ruchowym,

punktor

rodziców z wadami wzroku i chorobami narządu wzroku,

punktor

ryzyka dyslekcji.

Charakterystyczne objawy zaburzeń w obrębie cech narządu wzroku:

punktor

opóźnienie w rozwoju ruchowym,

punktor

niski poziom koncentracji wzrokowej,

punktor

niechęć do czytania,

punktor

wolne tempo przepisywania z tablicy,

punktor

błędy popełniane przy przepisywaniu (zwłaszcza pomijanie liter i drobnych elementów graficznych),

punktor

problemy w czytaniu drobnego druku,

punktor

bóle głowy,  pieczenie oczu, częste mruganie, mrużenie oczu,

punktor

czytanie tekstu z bardzo bliskiej lub bardzo dalekiej odległości od oczu,

punktor

niski poziom grafomotoryczny pisma (pismo nie mieści się w liniach, pisanie pod różnym kątem),

punktor

gorsza  ostrość widzenia do dali po dłuższym okresie pracy z bliska,

punktor

litery widziane są z różnym kontrastem,

punktor

przechylanie głowy lub ciała w jedną stronę,

punktor

przekręcanie zeszytu w różne strony,

punktor

wodzenie palcem wzdłuż tekstu,

punktor

problemy w różnicowaniu kolorów,

punktor

niechęć do czytania w czasie jazdy samochodem lub pociągiem,

punktor

zła tolerancja jaskrawego światła i zmian natężenia oświetlenia,

punktor

skrócony czas koncentracji wzrokowej,

punktor

niska efektywność pracy z bliska,

punktor

zaburzenia równowagi i orientacji przestrzennej,

punktor

patrzenie pod nogi szczególnie podczas schodzenia po schodach,

punktor

unikanie gier i zbaw ruchowych, zwłaszcza z piłką.

U uczniów z dysleksją rozwojową oraz zaburzeniami funkcji wzrokowych terapia powinna poprzedzać zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Natomiast w przypadku, kiedy podstawowym problemem trudności w czytaniu i pisaniu są dysfunkcje wzrokowe, korekcja tych nieprawidłowości zwykle eliminuje problemy w czytaniu.

Diagnoza opiera się na przesiewowym badaniu:

punktor

 ostrości wzroku do bliży i dali

punktor

 ruchomości mięśni gałek ocznych

punktor

 badaniu konwergencji i akomodacji

punktor

 badanie widzenia obuocznego, stereoskopowego

punktor

 cover test - badanie obecności zeza ukrytego

punktor

 test różnicowania barw

punktor

 test odblasków świetlnych (Hirschberga)

punktor

 umiejętność separacji ruchów oczu od ruchów głowy.

 

 

 

 

Strona główna   O nas   Oferta   Aktualności   Wczesne wspomaganie   Nasze przedszkole   Cennik   Kontakt