Terapia ręki

 

 

Metody pracy

 

 

 

 

 

 

 

 


Ręka jest narządem mającym decydujący wpływ na jakość życia człowieka. Z jednej strony siła rąk, z drugiej precyzja niezbędna,  np. przy pisaniu czy rysowaniu, pozwalają na swobodne uczenie się, a następnie pracę.  Obszar kory mózgowej odpowiedzialny za ruchy kończyny  górnej, dłoni, kciuka i palców, zajmuje bardzo dużą powierzchnię. Dzięki temu, jesteśmy w stanie, nawet najbardziej skomplikowany ruch, zapoczątkować, kontrolować jego trwanie i płynnie go zakończyć.
Sprawność rąk pozwala dziecku w pełni  realizować podjęte przedsięwzięcia. Wpływa również na rozwój mowy, ponieważ stymulacja dłoni pobudza pośrednio ośrodek mowy w mózgu. Poza tym, na dłoniach znajdują się receptory odpowiedzialne za wszystkie narządy ciała człowieka. Dlatego też sprawność dłoni ma ogromne znaczenie w funkcjonowaniu całego organizmu.

Kiedy obserwujemy u dzieci, ale też u osób dorosłych, dysfunkcje w zakresie czynności rąk, warto zdecydować się na terapię, obejmującą starannie dobrane ćwiczenia i masaże. Terapia ręki ma na celu usprawnianie tzw. małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców poprzez dostarczanie wrażeń dotykowych i poznawanie dzięki nim różnych kształtów, struktur materiałów oraz nabywanie umiejętności ich rozróżniania.

 Terapia wskazana jest dla:

punktor

 dzieci niechętnie podejmujących czynności manualne (malowanie, lepienie z plasteliny, układanie drobnych przedmiotów),

punktor

 dzieci mających problem z nauką czynności samoobsługi codziennej (ubieranie, wiązanie sznurowadeł, zapinanie guzików itp.),

punktor

 osób mających problem z koordynacją obu rąk podczas czynności manipulacyjnych,

punktor

 osób wykonujących czynności wymagające dużej precyzji zbyt wolno lub za szybko i niedbale,

punktor

 osób nie lubiących dotykać nowych i różnorodnych faktur,

punktor

 osób, które dostarczają sobie dodatkowych doznań proprioceptywnych i domagają się zdecydowanego i mocnego ucisku dłoni, np. siadają na własnych dłoniach, bardzo mocno zaciskają ręce na przedmiotach, uderzają rękami w przedmioty o ostrych i wyraźnych fakturach.

Celem terapii jest:

punktor wspomaganie precyzyjnych ruchów rąk,
punktor poprawę umiejętności chwytu,
punktor wyuczenie zdolności skupienia uwagi, patrzenia,
punktor wzmacnianie koncentracji,
punktor poprawę koordynacji wzrokowo-ruchowej,
punktor przekraczanie linii środka ciała.

Efekty zastosowanej terapii to:

punktor sprawność ruchowa całej kończyny górnej,
punktor sprawność manipulacyjna dłoni,
punktor umiejętność chwytu,
punktor koordynacja pomiędzy dłońmi.

Wprowadzenie skutecznej terapii pomaga dziecku  na osiągnięcie samodzielności w podstawowych czynnościach życia codziennego, rozwija zdolności manualne pozwalające osiągać zamierzone cele, co w konsekwencji prowadzi do pełnej realizacji jego potencjału.

 

 

 

Strona główna   O nas   Oferta   Aktualności   Wczesne wspomaganie   Metody pracy   Nasze przedszkole   Cennik   Kontakt