Poradnia Równe Szanse

WITAMY NA STRONIE NIEPUBLICZNEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ "RÓWNE SZANSE" W POZNANIU


Placówka prowadzona równolegle z przedszkolami integracyjnymi, oferuje dzieciom oraz dorosłym diagnozę i terapię w zaburzeniach rozwojowych, emocjonalnych i społecznych.

Wykonujemy szeroko rozumianą diagnostykę i ocenę funkcjonowania przede wszystkim dzieci w wieku przedszkolnym, jak również dzieci starszych, młodzieży i dorosłych. Oferujemy szeroki wachlarz terapii.


PROPONUJEMY:

 • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
 • Zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w naszej Poradni objęte są dofinansowaniem.

 • terapie dzieci, młodzieży i dorosłych dobrane w oparciu o diagnozę i ocenę funkcjonowania,
 • diagnozę w zakresie problemów rozwojowych i trudności szkolnych,
 • diagnozy potencjału dziecka,
 • wsparcie psychologiczne i terapię dla dzieci i młodzieży ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi, z zaburzeniami, trudnościami szkolnymi i społecznymi,
 • pomoc dzieciom i dorosłym z deficytami w obrębie przetwarzania i integracji bodźców sensorycznych,
 • wsparcie logopedyczne, pedagogiczne i psychologiczne na każdym etapie życia dla dzieci i dorosłych, również ze specyficznymi potrzebami,
 • wsparcie psychologiczne w kwestiach związanych z seksualnością dziecka,
 • warsztaty dla rodziców i nauczycieli żyjących i pracujących z dzieckiem z trudnościami w funkcjonowaniu w tym związanych z ze stresem i agresją,
 • treningi kompetencji społecznych oraz szeroko rozumianych kompetencji rodzicielskich i nauczycielskich,
 • warsztaty i zajęcia integracyjne dla dzieci i rodziców,
 • zajęcia grupowe i indywidualne.

Z NASZYMI KLIENTAMI PRACUJĄ DOŚWIADCZENI TERAPEUCI, SPECJALIŚCI W SWOICH DZIEDZINACH:

 • Integracja Sensoryczna (usprawnianie ogólnego funkcjonowania dziecka poprzez poprawę percepcji i przetwarzania bodźców zmysłowych),
 • Integracja Bilateralna (usprawnianie koordynacji i współpracy obu stron ciała)
 • Fizjoterapia (usprawnianie ruchowe),
 • Psycholog dziecięcy, seksuolog dziecięcy,
 • Logopedia (usprawnianie mowy),
 • Wczesna interwencja logopedyczna (praca logopedy z dzieckiem we wczesnym okresie życia),
 • Neurologopedia (diagnoza i terapia zaburzeń mowy związanych z zaburzonym rozwojem układu nerwowego,
 • ADOS-2 (diagnozowanie zaburzeń ze spektrum autyzmu),
 • Metoda Johansena (zaburzenia uwagi słuchowej),
 • Neuroflow (interaktywny trening wyższych funkcji słuchowych dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego),
 • INPP (Terapia stymulacji wygaszania odruchów pierwotnych),
 • Terapia pedagogiczna (korygowanie zaburzeń rozwoju i zachowania poprzez oddziaływanie psychologiczno-pedagogiczne),
 • Terapia ręki (grafomotoryka, usprawnianie motoryki małej),
 • Dogoterapia (usprawnianie ogólnego funkcjonowania dziecka poprzez kontakt ze zwierzęciem),
 • Arteterapia (terapia sztuką poprzez aktywność muzyczną, plastyczną, a także teatralną),
 • Masaż metodą Shantala (poprawa ogólnego funkcjonowania, szczególnie budowanie świadomości ciała dziecka),
 • Biofeedback (ćwiczenia w kontrolowaniu reakcji organizmu i relaksacji),
 • Masz wątpliwości, obserwujesz nieprawidłowości w funkcjonowaniu dziecka, zgłoś się do nas! Pomożemy zdiagnozować problem i dobierzemy właściwą terapię.