Metody pracy

 • ADOS-2

  Protokół obserwacji do diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu
  więcej...
 • Diagnozy potencjału dziecka

  Międzynarodowa Wykonaniowa Skala Leitera

  Skale Inteligencji i Rozwoju IDS

  Niewerbalny test SON-R 2-8 do badania inteligencji

  więcej...
 • Diagnozy rozwojowe dziecka

  w opracowaniu

  Ocena Gotowości Szkolnej dziecka narzędziem KOGS

  Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego - KORP

  Karty Oceny Logopedycznej Dziecka - KOLD

  więcej...
 • Metoda Integracji sensorycznej

  Integracja sensoryczna oznacza prawidłowe i jednoczesne odczytywanie przez mózg danych dostarczanych przez zmysły. Integracja sensoryczna pozwala na wykonywanie zaplanowanych i niezaplanowanych ruchów z jednoczesnym uwzględnieniem wiedzy o otoczeniu dostarczanej przez wszystkie zmysły w sposób automatyczny, nie wymagający zastanawiania się i kontroli.

  więcej...
 • Neuroflow Aktywny Trening Słuchowy

  Pierwszy w Polsce interaktywny trening wyższych funkcji słuchowych dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego (centralnymi zaburzeniami słuchu) oraz dzieci z grupy ryzyka tych zaburzeń od 4 roku życia.

  więcej...
 • Niewerbalny test SON-R 2-8 do badania inteligencji

  Badanie funkcji poznawczych, które warunkują naukę języka mówionego i pisanego.
  więcej...
 • Dogoterapia

  Dogoterapia jest metodą wspomagającą rozwój i edukację dzieci oraz leczenie i rehabilitację dzieci i osób dorosłych. Dogoterapia jest formą terapii kontaktowej z udziałem odpowiednio wyszkolonych psów. Może być stosowana u osób z różnymi schorzeniami przynosząc doskonałe efekty. Swobodna zabawa z psem jest okazją do wykonywania różnorodnych zadań proponowanych przez terapeutę.

  więcej...
 • Arteterapia

  To technika wspierająca psychoterapię, mająca zastosowanie nie tylko u osób dorosłych, ale i u dzieci. Pozwala na swobodną wypowiedź artystyczną, która w założeniu arteterapii daje upust wewnętrznym problemom, pozwalając je nazwać, zanalizować, w konsekwencji – oswoić.

  więcej...
 • Terapia Ręki

  Ręka jest narządem mającym decydujący wpływ na jakość życia człowieka. Z jednej strony siła rąk, z drugiej precyzja niezbędna, np. przy pisaniu czy rysowaniu, pozwalają na swobodne uczenie się, a następnie pracę. Obszar kory mózgowej odpowiedzialny za ruchy kończyny górnej, dłoni, kciuka i palców, zajmuje bardzo dużą powierzchnię. Dzięki temu, jesteśmy w stanie, nawet najbardziej skomplikowany ruch, zapoczątkować, kontrolować jego trwanie i płynnie go zakończyć.

  więcej...
 • Integracja Bilateralna

  Integracja bilateralna– to współpraca i koordynacja - w czasie, kiedy jakiś określony ruch jest wykonywany przez jedną stronę ciała niezależnie od ruchów jego drugiej strony, oraz zdolność koordynacji obydwu części ciała podczas wykonywania wielu sekwencji ruchów.

  więcej...
 • Fizjoterapia

  Zajęcia z zakresu rehabilitacji dzięki zastosowaniu różnorodnych technik fizjoterapeutycznych mają na celu stworzenie wszechstronnego i harmonijnego potencjału w rozwoju psychomotorycznym dziecka. Działając na wielu płaszczyznach, poprzez uruchomienie i właściwe wykorzystanie naturalnych zdolności przemian funkcjonalnych niedojrzałego mózgu, staramy się dokonać istotnych zmian w rozwoju i uzyskać pomyślne wyniki.

  więcej...
 • Metoda Johansena

  Terapia słuchowa metodą Johansena skierowana jest do osób od niemowlęctwa do późnej dorosłości (nawet 100 lat), z różnorodnymi problemami, u których stwierdza się m. in.: problemy szkolne, dysleksję, zaburzenia koncentracji uwagi, zaburzenia zachowania, trudności w czytaniu i pisaniu.

  więcej...
 • Terapia logopedyczna

  Terapia logopedyczna zajmuje się: kształtowaniem prawidłowych czynności mowy - u dzieci (mówienie i rozumienie), u dorosłych z problemami neurologicznymi zaburzającymi mowę; zapobieganiem powstawaniu zaburzeń mowy na różnych etapach życia człowieka (szeroko pojęta profilaktyka logopedyczna i wczesna interwencja); usuwaniem zaburzeń mowy (diagnostyka i terapia logopedyczna).

  więcej...
 • Terapia pedagogiczna

  Terapia pedagogiczna, to specjalistyczne działania mające na celu niesienie pomocy dzieciom z różnego rodzaju nieprawidłowościami rozwoju i zachowania. Zaburzenia te koryguje się poprzez oddziaływania o charakterze psychologiczno-pedagogicznym, profilaktycznym i medycznym.
  Jest to szczególnie ważne na początku kariery szkolnej dziecka, kiedy niepowodzenia związane z czytaniem, pisaniem i liczeniem, brak osiągnięć w nauce zaczyna budzić niepokój rodziców, nauczycieli i samego ucznia. Warto wtedy zdecydować się na terapię.

  więcej...
 • INPP

  Według definicji przyjętej przez INPP opóźnienie neurorozwojowe, jest to przedłużające się nagromadzenie odruchów pierwotnych powyżej pierwszego roku życia oraz brak lub występowanie niedojrzałych odruchów posturalnych powyżej wieku trzech i pół lat. Występowanie lub brak odruchów pierwotnych i posturalnych podczas kluczowych etapów rozwoju stanowi wiarygodny wskaźnik dojrzałości ośrodkowego układu nerwowego. A nieprawidłowe odruchy mogą być jedną z przyczyn specyficznych trudności w nauce oraz niedojrzałego zachowania.

  więcej...