biofeedback

 

 

Metody pracy

 

 

 

 

 

 

 

 


Biofeedback to technika usprawniania pracy mózgu.

Terapia
Biofeedback jest metodą przedstawianą dziecku w postaci gry wideo, będącej w istocie przedstawieniem informacji o przebiegu fal mózgowych, które na bieżąco się monitoruje. Elektrody przyklejone do głowy dziecka  rejestrują fale mózgowe. Sygnał, po wzmocnieniu, przesyłany jest do komputera a następnie, po przetworzeniu w urządzeniu Biofeedback, zobrazowany jako gra, która  kierowana jest za pomocą pracy mózgu, bez używania klawiatury czy myszy.  Dziecko osiąga w niej dobry wynik, kiedy prawidłowo ćwiczy, to znaczy utrzymuje mózg w stanie optymalnym dla swego funkcjonowania. Mózg zapamiętuje te najkorzystniejsze wzorce, co prowadzi do zmiany reaktywności dziecka w życiu codziennym, poprawy samopoczucia, zachowania i zdolności koncentracji.  

Biofeedback określa się terapią przyszłości, pozwalającą zlikwidować lub ograniczyć u dzieci i osób dorosłych wiele dolegliwości i zaburzeń rozwojowych.

Zastosowanie terapii Biofeedback jest wskazane, kiedy dziecko:

punktor

jest nadpobudliwe psychoruchowo ( ADHD lub ADD),

punktor

ma problemy w nauce,

punktor

ma problemy z koncentracją,

punktor

czuje się przytłoczone nauką,

punktor

jest po intensywnym wysiłku intelektualnym,

punktor

jest przemęczone,

punktor

ma zaburzenia rozwoju związane z osłabieniem lub ograniczeniem percepcji (autyzm, zespół Aspergera, Downa itd.)

Treningi Biofeedback:

punktor

poprawiają wyniki w nauce,

punktor

zwiększają zdolność zapamiętywania i koncentracji,

punktor

rozwijają zdolności językowe, matematyczne, sportowe,

punktor

wyciszają nadmierne emocje,

punktor

pomagają radzić sobie z trudnymi sytuacjami,

punktor

likwidują stany lękowe,

punktor

sprawiają, że nauka przychodzi z łatwością.

Podczas treningu:

punktor

dziecko uczy się rozpoznawać własne reakcje, udoskonalając działanie własnego organizmu,

punktor

aktywizuje pracę mózgu,

punktor

ćwiczy umiejętność skupiania uwagi na określonym zadaniu.

Celem terapii jest wytrenowanie oraz utrwalenie prawidłowej amplitudy fal mózgowych. Wykorzystując plastyczność mózgu trenowane „umiejętności” zaczynają zachodzić automatycznie, co przekłada się na ogólne funkcjonowanie w życiu codziennym. Dodatkowo, treningi Biofeedback, stanowią ważny element w przyspieszaniu efektywności innych rodzajów terapii. Średnio terapia wymaga 20-25 sesji.  Jej zaletą jest możliwość osiągnięcia poprawy w funkcjonowaniu mózgu bez stosowania farmaceutyków. 

 

 

 

Strona główna   O nas   Oferta   Aktualności   Wczesne wspomaganie   Nasze przedszkole   Cennik   Kontakt