dogoterapia

 

 

Metody pracy

 

 

 

 

 

 

 

 


Dogoterepia jest metodą wspomagającą rozwój i edukację dzieci oraz leczenie i rehabilitację dzieci i osób dorosłych. Dogoterapia jest formą terapii kontaktowej z udziałem odpowiednio wyszkolonych psów. Może być stosowana u osób z różnymi schorzeniami przynosząc doskonałe efekty. Swobodna zabawa z psem jest okazją do wykonywania różnorodnych zadań proponowanych przez terapeutę. Mogą być to działania wpływające na usprawnienie ruchowe, polecenia pomagające przyswoić pewną wiedzę, najczęściej jednak celem jest nawiązanie z psem pozytywnej relacji. Ciepło zwierzęcia, wrażenia płynące z dotyku, kontakt fizyczny z inną istotą, pomagają się dziecku otworzyć, poczuć bliskość i zbudować więź. Doświadczenie to pozwala z większą łatwością budować relacje z otoczeniem w codziennym życiu. Dla osób dorosłych pies w terapii jest przede wszystkim motywatorem do podejmowania aktywności, wychodzenia z zamknięcia fizycznego i psychicznego, przełamywania samotności i uczynniania.

Dogoterapia pomaga:

punktor

budować więzi emocjonalne u osób z utrudnionym kontaktem

punktor

uczynniać ruchowo, stymulować pracę mięśni,

punktor

rozwijać funkcje poznawcze,

punktor

stymulować zmysły, ćwiczyć koncentrację, koordynację ruchów oraz  orientację przestrzenną,

punktor

rozwijać mowę,

punktor

przełamywać lęk,

punktor

łagodzić stres i samotność,

punktor

budowanie pewności siebie i poczucia bezpieczeństwa

punktor

podnosić poczucie odpowiedzialności,

punktor

motywuje do podejmowania działań i aktywności i samodzielności,

punktor

 uczyć właściwych postaw w stosunku do zwierząt.

Zadaniem dogoterapii jest pomoc w przywróceniu ludziom zdrowia, uśmiechu,  wiary we własne siły i odnalezieniu swego miejsca wśród innych.

 

 

 

Strona główna   O nas   Oferta   Aktualności   Wczesne wspomaganie   Nasze przedszkole   Cennik   Kontakt